Over het houden van dieren door boeren

Over het houden van dieren door boeren
Leestijd: 2 minuten

Van de 12 definities die Van Dale geeft van het woord ‘houden’ zijn er twee wezenlijk verschillende definities van toepassing op het ‘houden van dieren’. Dat zijn ‘liefhebben’ en ‘hebben voor werk of plezier’.De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) startte op 21 januari 2019 een campagne: “LTO Nederland roept veehouders en erfbetreders op zichtbaar te maken dat boeren van dieren houden. Dit kunnen zij doen door eveneens zelf foto’s en video’s te maken en te plaatsen op internet met daarbij vermeld #boerenhoudenvandieren“. U zult denken: boeren die hun dieren liefhebben en daarom foto’s maken, dat is toch een mooi gebaar? LTO legt uit: “Boeren hebben hart voor hun dieren en hebben als geen ander baat bij een gezonde en goed verzorgde veestapel“. Hier wordt het persbericht tegenstrijdig. De boer heeft ‘baat’ bij de gezondheid van het dier. Dat het dier zelf ‘baat’ heeft bij een goede gezondheid is kennelijk irrelevant.

Het woord ‘stapel’ toont aan dat het individu er niet toe doet: het gaat slechts om het welzijn van de boerderij. Maar hoe verhoudt zich dat tot het ‘houden van dieren’? LTO legt dat zelf uit wanneer de organisatie spreekt over het doel van de campagne: “De inzet vanuit LTO Nederland is om meer maatschappelijk draagvlak te creëren voor boeren. LTO stelt dat juist boeren belang hebben bij een gezonde veestapel met dieren die zich prettig voelen. Doel van de campagne is om samen met de achterban dit beeld en belang neer te zetten voor publiek en politiek“. Wederom wordt gesteld dat boeren belang hebben bij een gezonde veestapel waarin dieren zich prettig voelen. ‘Juist‘ boeren hebben er belang bij. Dan vallen de dieren elkaar namelijk niet aan en sterven ze niet vroegtijdig. Zo blijven het vlees en de melk geschikt voor menselijke consumptie. En dat is goed voor de omzet van de boerderij. Het gaat dus niet om het liefhebben van dieren, maar om de aanvoer naar het slachthuis zo groot mogelijk te houden. LTO zegt het eigenlijk zelf: het doel van de campagne is om het publiek en de politiek te misleiden. Met een paar leuke selfies moet de maatschappij gaan denken dat de vlees- en zuivelindustrie een amoureuze plek bieden, waar kippetjes uit liefde voor de mens af en toe een eitje leggen. Maar wie het persbericht kritisch leest ziet dat LTO de immoraliteit van de boer zelf toegeeft. Boeren houden niet van dieren, maar boeren houden dieren.

BART COLLARD


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *